คนพอเพียง.comSide Menu
Search
Other Zone


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ่อทอง คนพอเพียง.com
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ่อทอง 

3-25-02-10/1-0001วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ม.3 ต.บ่อทอง36/1 หมู่ 3 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0815504644
3-25-02-10/1-0012วิสาหกิจชุมชนจักรสาน และอาหารแปรรูป บ้านโนนสุขภูมิ69 หมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0894898354
3-25-02-10/1-0013วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง จักรสาน และอาหารแปรรูป บ้านกุดปลาหวี42/2 หมู่ 4 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0876188298
3-25-02-10/1-0014วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกุง55 หมู่ 3 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0816218340
3-25-02-10/1-0015วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านปากน้ำ65 หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0890376573
3-25-02-10/1-0016วิสาหกิจชุมชนบ้านนาแสนดี109 หมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0646708376
3-25-02-10/1-0017วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไคร้48 หมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0806694029

3-25-02-10/1-0019วิสาหกิจชุมชนฟ้าเคียงดาวเกษตรอินทรีย์59 หมู่ 3 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0622890789  คนพอเพียง.com 
 Website Templates by Free CSS Templates