วิสาหกิจชุมชนคนพอเพียง              เดินตามรอยพ่อ คนพอเพียง.comอาหารปลอดภัย ผลิตของใช้ให้ชุมชน
Side Menu
Search
Other Zone


คนพอเพียง.com คนพอเพียง.com

เรือนใจเรือนกาย


เรือนใจ อาศัยร่าง เสริมสวยสร้าง สุขภาพดี

อากาศ อาหารมี อารมณ์นี้ ที่เพียงพอ

ใจผู้ ดูแลกาย เลวหรือร้าย ท้ายทักทอ

เติมเต็ม ต่างแต่งต่อ รักษ์แรกรอ เริ่มรู้เรา

 

เรือนใจ ในเรือนกาย ร่างนางนาย ชายหญิงเช่า

สืบสกุล บุญใหม่เก่า ฝังกลบเผ่า เล่าต่อกัน

อาหาร ท่านทานเลี้ยง แบ่งเสบียง เพียงภาพฝัน

อิ่มอุ่น คุณครบวัน สว่างสวรรค์ บรรณาการ

 

ขวัญใจ ในขวัญเรือน พอเพียงเพื่อน พ้นภัยพาล

เรือนใจ ในสังขาร อยู่ตามกาล ผ่านเวลา

อาศัย ใจเรือนร่าง ท่องทิศทาง บ้างเหนื่อยล้า

เหมือนมิตร มากหมายมา พร้อมผึ้งพา ยาเยื่อใย

 

โภชนบำบัดร่าง เสริมสุขสร้าง สว่างไสว

อาหาร ทานถิ่นไทย ไร้โรคภัย ไหนเบียดเบียน

อากาศ สะอาดหวัง ออกกำลัง ยังพรากเพียร

อารมณ์ บ่ แปรเปลี่ยน รักษ์เรียนไว้ เรือนใจกาย

 

กินอยู่ ผู้สร้างโรค สุขทุกข์โศก เศร้าหลากหลาย

สร้างเนื้อ ดีเร็วร้าย เสริมส่งสาย คลายกังวล

อาหาร ทานอิ่มเท่า โลกล้วนเอา เราสร้างคน

แต่งเติม เพิ่มรวยจน สื่อสับสน ผลเผ่าพันธุ์

 

โรคที่ เราสร้างขึ้น คบเคียวกลืน กินดื่มกัน

แฝงภัย ในกายนั่น นับนานวัน สังขารโต

ซื้อโรค บริโภคใช้ เจ็บป่วยไข้ ร้ายล้านโชว์

ทำทาน อาหารโก้ ไม่ได้โม้ สโลแกน

 

ถูกต้อง ปกป้องภัย สำราญหทัย ได้ทดแทน

ทานธรรม ค้ำไทยแลนด์ มิตรเมืองแมน มากแผ่นดิน

ชีวิต นี้น้อยนัก ใจกายรักษ์ ฝากฝังถิ่น

ทุกท่าน ทุนทำกิน ทั่วธานินทร์ นั้นเนินนาน

 

เวลา เหลือน้อยนิด นั้นถูกผิด พิษเพี้ยนการณ์

มายา คติผ่าน พ้นสงสาร วันวานวัย

ลมเป่า เข้าไขลาน ทรมาน ม่านหทัย

ภพหน้า พาหลบภัย สว่างไสว ให้เพียงพอ

 

 

พบกัน ในวันเผา อย่าหงอยเหงา เรานอนรอ

สงบลม ล้มลงหนอ หลับตาขอ ช่อดอกไม้

เรือนร่าง ต่างหมดวัน ผสมกลิ่นจันทน์ ฝันฝากให้

เพียงกาย สลายไป ย้ายในไฟ ใจทรงจำ

 

ไม้ผล หล่นร่วงพื้น ส่งสุขคืน ครบถ้วนทำ

เกิดใหม่ ใช้ดินน้ำ ผสมนำ ค้ำลมไฟ

พบกัน ในวันเผา เรือนร่างเก่า ขอลาไกล

เพื่อนพร้อม ภพภูมิใหม่ มิตรมากมาย ไปรอเรา

 

นอนรอ ช่อไม้จันทน์ เป็นของขวัญ ในวันเผ่า

มันไม่ ใช่เรื่อเศร้า อย่าได้เหงา เปล่าเดียวดาย

ธรรมชาติ เชื้อชีวิต ถูกลิขิต ทิศเป้าหมาย

ทางธรรม กรรมสุดท้าย เธอทักทาย ดอกไม้จันทน์

 

เปลวเพลิง พาย สลายร่าง ส่องสว่าง สร้าง ทางสวรรค์

เกิดก่อ หน่อเผ่าพันธุ์ ข้ามฝั่งฝัน วันแสนไกล

ขันธ์ห้า พานำแบ่ง ปรับปรุงแต่ง แรงกรรมให้

ผลิตผล ตัวตนใหม่ ภพชาติใช้ ในเนื้อนา

 

เกิดดับ ลับลาโลก ทุกข์สุขโศก เศร้ามายา

เรือนใจ กายเวลา เหน็ดเหนื่อยหล้า ช้าเร็วมี

อยากเปลี่ยน แต่คนอื่น คิดทั้งคืน หมื่นหมื่นปี

เธอธรรม กรรมใหม่นี้ ถูกต้องดี เริ่มที่เรา

 

มรณะ จะสัญญา กำหนดมา หากรรมเก่า

ธรรมใหม่ ให้ใกล้เข้า เชื้อชนเผ่า เหล่าพืชพันธุ์

โน้มแนว หน่อเนื้อใน กินอย่างไร ได้อย่างนั้น

สัตว์พืช ผึ้งพากัน ดินแดนสวรรค์ แบ่งปันดี

 

ลมลื่น หล่อเลี้ยงร่าง

ซ่อมแซมสร้าง ต่างบารมี

เข้าออก บอกชีวี

เสริมสุขที่ ทานท่านเย็น

ลมลวง หล่นหลุดลาก

ย้ำยามยาก หากหาเห็น

ลมรักษ์ ปากเป่าเป็น

ไหลเล่นเร้น เวรเวียนวัน

 

มูลค่า คาคบไม้ ยอดผลได้ ดอกอัศจรรย์

เสริมสุข ปลูกป่าสวรรค์ เพียงพอพันธุ์ พร้อมผึ้งพา

พักผิง อิงร่มไม้ สมุนไพร ใช้ทำยา

โบราณ การรักษา คุ้มราคา ค้ายุติธรรม

 

ท่านที่ แบกของหนัก

กลุ้มเกลียดรัก กักกอดกรรม

เกิดเก็บ เจ็บจดจำ

โซเซซ้ำ โศกเศร้าทรวง

ร่างกาย ไม่ต้องการ

ใจท่านทาน ท้องปั่นป่วน

คนคิด คุณใคร่ครวญ

ตีตราตรวน ตรอมตรมตาม

 

ใต้เรือน เดือนอาทิตย์ มากหมู่มิตร ทุกทิศถาม

ใจกาย ในรูปนาม ต่างนิยาม ตามตำรา

จับจอง เจ้าของวัน โลกความฝัน ผ่านเวลา

กระดาษ เปื้อนหมึกพา  ตีราคา ภาษาคน

 

ตะวัน จันทร์ดวงเดียว ที่ท่องเที่ยว ทุกข์ท้อทน

ส่องสว่าง กระจ่างล้น ไม่หมองหม่น หมั่นมากมี

ร่วมชื่อ คือเจ้าของ จริงใจจอง มองทุนที่

ผู้ให้ โลกใบนี้ ทุกนาที ฟรีชี้ทาง

 

เรือนจำ ในใจกาย เหือดแห้งหาย หลายหลุมพราง

กลืนกลม ผสมสร้าง เสริมสายกลาง ต่างอารมณ์

เติมเต็ม ตรงตามติด มากหมู่มิตร ชื่นชิดชม

ตื้นตัน ตรึกตรอมตรม ได้ดอกดม เด่นดูดี

 

เรือนจำ ค้ำขังทุกข์ แปลงเพราะปลูก ผูกใครมี

ปลดปล่อย ไปเป็นปี ชุบชีวี ที่ร่มเย็น

กลั่นกรอง ผ่องอารมณ์ เข้าออกดม ลมรู้เห็น

ประมวล ผลกรรมเวร ล้อหลอกเล่น เผ่นผ่านใจ

 

เรือนจำ ช้ำกายร่าง ซ่อนอำพราง อยู่ข้างใน

เรือนรักษ์ ฝากหทัย ปกป้องภัย ไร้กังวล

มายา คติหลอน ผึ้งผักผ่อน ร้อนหนาวฝน

ธรรมมา คติค้น ท้อทุกข์ทน ท่องเที่ยวทาง

 

ดวงจิต กลับกายนั้น

ปัจจุบัน วันนี้วาง

ดูลม เข้าออกต่าง

ผ่านเรือนร่าง สร้างสุขใน

อุดม คติเหมือน

เพียงพอเพื่อน พบพร้อมใจ

มโนนำ น้ำหทัยให้

เกิดดับใหม่ ได้ตามกรรม

 

สูงกว่า ราคาเงิน ทางท่านเดิน ด้วยคุณธรรม

ทรัพย์สร้าง เสริมสุขค้ำ ดินไฟน้ำ ลมเรือนกาย

สิ้นสุด การเดินทาง คืนทรัพย์ร่าง ร้างห่างหาย

บุญบาป ทราบดีร้าย ลับหญิงชาย สลายเรือน

 

ความแก่ บุกย่ำยี ทุกนาที ที่คล้อยเคลื่อน

เติมต่อ ต่างตอบเตือน พี่น้องเพื่อน เฉือนเดือนปี

เรือนร่าง ครั้งแรกเริ่ม ดูเด็กเดิม ด้วยได้ดี

เสริมสวย สุขสดสี มากมายมี มิตรมองมา

 

หัวใจ ในก้อนเนื้อ ไม่รู้เบื่อ เชื้อเสน่หา

โลกยาก อยากนิทรา หิวหันหา อาหารทาน

เรือนกาย ใช้กรรมเก่า วิญญาณเข้า เย้าเยือนหวาน

หมื่นวัน นั้นเลยผ่าน เพียงวันวาน เหมือนฝันไป

 

บ้านนี้ มีความรัก เราปลูกผัก ฝากแบ่งให้

งามยอด ดอกผลใบ อีกไม้ใหญ่ ได้ร่มเงา

ปลูกรักษ์ ฝากดอกผล หล่อเลี้ยงชน คนทุกเผ่า

ฝากรัก จากใจเรา ทุกข์บรรเทา ที่ท่านทาน

 

ปลูกรักษ์ ฝากต้นไม้ รสน้ำใจ ให้วันวาน

ผลดอก ส้มขมหวาน อิ่มอาหาร นานแน่เธอ

วันแห่ง ความรักแรก บุพเพฯแทรก แจกจ่ายเสนอ

เกิดแก่ เจ็บตายเจอ เสรีเสมอ หมื่นเมืองมี

 

บางรัก จดทะเบียน สมสรเปลี่ยน เรียนชีวี

บางซื่อ ถือความดี เสริมสุขสี ที่ทุนทำ

บางบอน ผ่อนบางแสน ติดไฟแนนซ์ หนี้หนักนำ

บางซ่อน คอนคนค้ำ จึงจดจำ เจ็บจบจริง

 

วันมาฆบูชา พุทธรักษา เสริมทุกสิ่ง

วาจา กายผึ้งผิง จิตสงบนิ่ง ทิ้งทุกข์วาง

จาตุรงคสันนิบาท ใจสะอาด ทุกทิศทาง

ประชุมสงฆ์ ปลงจิตว่าง สุขสว่าง ต่างแต่งเติม

 

ปฏิบัติ บูชาทำ ศีลห้านำ ค้ำแรกเริ่ม

อามีส บูชาเพิ่ม เพียงพอเสริม เดิมจิตดี

มาฆบูชาน้อม พาเพื่อนพร้อม ผึ้งบารมี

ทุกข์ท้อ แท้ทนที่ ผ่านวันปี ปกป้องภัย

 

กายจิต เกิดกุศล สร้างสรรค์คน ผลเปลี่ยนวัย

เนื้อหน่อ ก่อนิสัย เสริมวินัย ให้ทุกท่าน

มีดหมอ ต่อวีซ่า อาหารยา หารับทาน

อายุ อยู่ยืนนาน สื่อสืบสาร สุขสู่ชน

 

ต้นไม้ วัยหนุ่มสาว ผ่านร้อนหนาว เย้าเยือนฝน

ดอกงาม ตามติดผล หล่อเลี้ยงคน หล่นลงดิน

ร่มรื่น ชื่นยื่นกิ่ง สงบนิ่ง แน่นธรณิน

ทุนทาน ท่านถือศีล เกี่ยวเก็บกิน ถิ่นขวานทอง

 

ต้นไม้ ให้อาหาร รับประทาน ท่านอิ่มท้อง

แบ่งเสบียง เลี้ยงเพื่อนพ้อง ร่ำเรียกร้อง มองเมียงมา

ต้นไม้ ให้ดอกผล ค้ำคุณคน ชุมชนหา

มากมาย ให้มูลค่า สุขหรรษา พาพอเพียง

 

ต้นไม้ ให้เสื้อผ้า อุ่นกายา รักษาเลี้ยง

ต่อตู้ โต๊ะตั่งเตียง เสริมสุขเสียง สร้างดนตรี

คราดไถ เกวียนรถม้า ถ้วยตระกล้า ชิงช้าดี

ร้องเท้า หมวกพัดวี เรือไม้นี้ มีวัฒนธรรม

 

ต้นไม้ ให้พ้องเพื่อน สร้างบ้านเรือน เคลื่อนคูณค้ำ

แน่นหนา น้อมแนะนำ จึงจดจำ จากจริงใจ

ที่อยู่ คู่อาศัย สุขหทัย ปลูกป่าใหม่

ลุ่มรวย ด้วยบ้านไม้ รังเรือนไทย ให้ชุมชน

 

ต้นไม้ ใช้ทำยา ที่รักษา หาให้คน

โรคร้าย ใจกายหม่น พาเพื่อนพ้น ค้นคิดคำ

ยาทา หาฉีดกิน ทั่วแผ่นดิน ถิ่นไทยนำ

รักรู้ ลงมือทำ เติมเต็มน้ำ ในใจคุณ

 

ต้นไม้ ให้ชีวิต มั่งมีมิตร คิดอุดหนุน

ร่มเย็น เป็นทานทุน จิตเจือจุน บุญมากมาย

ต้นไม้ ให้ทุกอย่าง เสริมสุขสร้าง สองแสงสาย

กินเก็บ ก่อเกิดกาย โลกนี้หมาย ใช้ร่วมกัน

 

ต้นทุน หนุนกายเก่า แรกเริ่มเรา เข้าสู่ครรภ์

กายใจ ในผิวพรรณ มหัศจรรย์ นั้นนวลเนียน

รุ่งเช้า เข้าแต่งเติม เพียงพอเพิ่ม พร้อมพาเพียร

ขอบเขต ข้อขีดเขียน ปรับปรุงเปลี่ยน เปล่าแปลกปน

 

พักผ่อน ใต้ร่มไม้ เย็นกายใจ คลายหมองหม่น

หอมดอก ออกมีผล เลี้ยงชุมชน คนมาเยือน

นกกา มาอาศัย สุขหทัย หลบภัยเปื้อน

ขอบคุณ หนุนนำเพื่อน รักษ์แรกเรือน เหมือนมิตรมี

 

ต้นไม้ วัยหนุ่มสาว อายุยาว ยี่สิบปี

สวยงาม นำวิถี ทุกท้องที่ ทุนท่านทาน

หมู่บ้าน เก้าแสนต้น ลุ่มรวยชน ช่างเชี่ยวชาญ

อุ่นอิ่ม ยิ้มแย้มสยาม ครบเปรี้ยวหวาน อาหารเมือง

 

ต้นไม้ ได้ห่มดิน

เก็บเกี่ยวกิน กันรู้เรื่อง

ปลูกป่า เปล่าแปลกเปลือง

ช่วยโชคเชื่อง ช้างชิงชัย

กรรมเก่า ก็กายเกิด

แสนประเสริฐ เลิศวินัย

อยู่ดี ไม่มีภัย

สุขสมวัย สบายเบา

 

ต้นไม้ ให้ความสุข พ่อแม่ลูก ทุกข์บรรเทา

รักเริ่ม เรียนรู้เรา เขตขุนเขา เย้าเยี่ยมเยือน

ท่องเที่ยว ไทยทุกท่าน การณ์โบราณ ขวัญบ้านเรือน

เพิ่มพูน พร้อมพาเพื่อน สุขเสมอเหมือน เคลื่อนคอยคุณ

 

แดนดิน ดีดูได้ เมืองแมกไม้ มากมายมูล

แน่นหนา แนะนำหนุน แบบใบบุญ เบี้ยแบ่งบาน

เงาง้อ งามงานง่าย ซื่อซึ้งซ้าย ซ่อมแซมซาน

ชิดชอบ ชนเชี่ยวชาญ เก่งกล้าการ เกิดก่อกาย

 

น่ารัก ฝากผักหวาน นอนหนุนนาน แน่วแน่นาย

ไออุ่น อวบอิ่มอาย ปลูกผักง่าย รายได้มี

ใบอ่อน หนอนชอบกิน ผีเสื้อบิน สร้างปีกดี

ธรรมชาติ สะอาดศรี ถิ่นวิถี ที่ท่านทำ

 

ดอกรัก ถักหทัย ร้อยมาลัย ร้องลำนำ

ดอกแคร์ ดูแลล้ำ ดอกคูณค้ำ ธรรมชาติงาม

มะลิ ที่ชื่นกลิ่น ประดับดิน กระเจียวตาม

เฟื้องฟ้า ระย้านาม บัวบานถาม ถึงถิ่นเธอ

 

เรือนร่าง ต่างผิวพรรณ กรรมเก่านั้น สรรสร้างเสมอ

ภพภูมิ ภาพพร้อมเสนอ สว่างไสวเจอ จากจิตใจ

ธาตุเท่า เทียมทำคิด สงเสริมสิทธิ์ สุขสดใส

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไป ดูดีได้ ด้วยดั้งเดิม

 

สุขภาพ สดสวยจัง ออกกำลัง ตั้งแรกเริ่ม

ตามต่อ แต้มแต่งเติม ส่วนสาวเสริม เพิ่มพักพิง

สุขภาพ รับซื้อขาย พลังกาย ใจชายหญิง

แจกแจง เจิดจ้าจริง เพริศแพร้วพริ้ง สิ่งดีงาม

 

กำลัง ใจใสแกร่ง รับเรี่ยวแรง แรกรูปนาม

ยิ้มอยู่ คู่สยาม ถึงถูกถาม ถี่ถิ่นแถม

กายใจ อาศัยอยู่ ครอบครบคู่ ครูครัวแย้ม

ก้มกราบ เกิดแก่แกม ร่างเรือนแรม รอบรู้เรา


 ต้นกล้า อาราดิน

คนพอเพียง.com


  ระหัดทะเบียน 3-25-02-10/1-0018  วิสาหกิจชุมชนคนพอเพียง 101 หมู่ 1 บ้านปากน้ำ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ID line 0878334416
Website Templates by Free CSS Templates